cao và từ và phân tách và máy nghiền quặng vàng sắt