hoạt động đáng tin cậy thiết bị phân tách từ thanh thép vàng