máy nghiền đã qua sử dụng và bị bỏ rơi ở nigeria và mũ được rao bán