tiêu thụ năng lượng của máy nghiền tác động trong khai thác nam phi