các bộ phận của máy định hình và chức năng của chúng