các nhà đầu tư tư nhân châu á trong kinh doanh mỏ đá ở nigeria