các máy nghiền bi được sử dụng như một máy nghiền chính