định nghĩa về rạn san hô dạng bảng phẳng trong khai thác vàng