các loại khác nhau tác động các loại đá vôi khác nhau