địa chỉ của chủ sở hữu máy nghiền đá quary ở palakkad