thiết bị cần thiết để khai thác khoáng sản ở nigeria