người mua thiết bị khai thác đã qua sử dụng indonesia